Znečišťovatelé pod lupou - opendata

Zde jsou publikována data nad kterými je aplikace Znečišťovatelé pod lupou postavena.

Data ve formátu SQL

Popis tabulek

*_year - tabulky obsahující data pro daný rok